Tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển nước ta năm 2016 đạt hơn 456,3 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong tổng sản lượng nói trên, hàng xuất khẩu đạt hơn 109,7 triệu tấn, giảm 2% với cùng kỳ năm 2015. Hàng nhập khẩu đạt gần 143 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. Hàng nội địa đạt hơn 161,1 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015.

van-tai-hang-hoa-duong-bien

Ước hàng container thông qua cảng biển năm 2016 là hơn 13,36 triệu TEUs, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: Hàng xuất khẩu đạt hơn 5,18 triệu TEUs, tăng 10%; hàng nhập khẩu đạt hơn 5,17 triệu TEUs, tăng 9%; hàng nội địa đạt hơn 3 triệu TEUs, tăng 18%.

>>> Vận chuyển hàng hóa tết 2017

Năm 2017, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục thực hiện triển khai Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, cũng sẽ chuyển dịch tái cơ cấu vận tải biển theo hướng chủ yếu đảm nhận vận chuyển hàng hóa viễn dương, các tuyến ven biển, nhất là vận tải Bắc – Nam. Nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Phát triển tuyến vận tải hành khách ven biển, hải đảo.

Đồng thời, cũng sẽ đề xuất các cơ chế chính sách nhằm tăng thị phần vận tải của đội tàu trong nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tham mưu kịp thời về chính sách đóng góp vào quá trình tái cơ cấu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy./.

Theo: Thoibaotaichinhvietnam.vn